Privacy verklaring

Wil je weten hoe we binnen de Groep Renmans zorg dragen voor je gegevens? Lees dan deze gedragscode. We leggen in detail uit wat we doen om je privacy te beschermen, hoe je op elk moment inspraak hebt en welke controles worden uitgevoerd op de stipte naleving van deze verklaring.

Toepassing

Dit charter is van toepassing op de verzameling, het beheer en het gebruik van je gegevens door de entiteiten behorende tot de Groep Renmans1. Lees dit privacy charter om meer te weten over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt door de Groep Renmans.

Over Renmans

Henri Renmans weet waarover hij spreekt. Hij leerde zelf het slagersvak van zijn vader en leidde jarenlang de verswarenafdeling van een supermarktketen. Met die 2 troeven – kennis van het vak én van de distributie – maakt hij in 1978 samen met zijn echtgenote Nicole Albert de stap naar zijn eigen beenhouwerij.
De eerste Renmans beenhouwerij bij Aldi – toen nog onder de naam Discount R – opende in 1980 de deuren. Samen met het Aldi-netwerk groeide ook Renmans snel in de volgende jaren. 
Om de sterke groei te ondersteunen, associeert Henri Renmans zich in 1984 met Richard Bovy. Richard Bovy ontfermt zich over de administratie, het personeelsbeheer, de boekhouding en marketing. Hij draagt bovendien bij aan de commerciële ontwikkeling van Renmans.
In 1989 komt het eerste verkooppunt in Frankrijk, onder de naam “Henri Boucher”, ook bij Aldi. In 1992 volgt de eerste winkel in Luxemburg.
In 1993 komen de zonen van Henri Renmans, Rik en Nico, in de onderneming.
In 2006 voegt ook de zoon van Richard Bovy, Jeoffrey Bovy, zich bij de ploeg. Tot op de dag van vandaag is Renmans nog altijd voor 100 % een familiale onderneming.

1. Welke gegevens verzamelen we?

We verzamelen je contactgegevens zoals je naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, gsm-nummer, faxnummer ... Ook gegevens die we verkrijgen via derden of uit contracten, contactformulieren, enquêtes, wedstrijden, promoties, commerciële acties, betaalgegevens, bestellingen, aankopen enz. houden we bij. 

Ook via het gebruik van onze websites, sociale media, respons per e-mail, cookies, doorklikgegevens, navigatiegegevens en andere technologieën kunnen we gegevens over je verzamelen. Voor professionele klanten, leveranciers of bedrijven waarmee we een samenwerkingsverband (kunnen) opstarten, houden we naast de gegevens hierboven vermeld ook de bedrijfsgegevens bij zoals het btw-nummer of ondernemingsnummer, de coördinaten van de contactpersonen van de juridische entiteit (naam, functie, telefoon …) alsook van de vennoten en/of van de partners in de zaak. Mogelijke interesses waaraan we met onze diensten en activiteiten kunnen tegemoet komen, worden eveneens bijgehouden. Om actief nieuwe b2b-klanten te kunnen werven, verzamelen we ook gegevens via externe kanalen zoals adressenbeheerders. Met deze potentiële b2b-klanten nemen we vervolgens contact op. Daarna krijgen zij de mogelijkheid om hun gegevens na te kijken, te verbeteren, te wijzigen of ze niet meer te laten gebruiken.

2. Hoe en waarom verzamelen wij je persoonsgegevens?

In de eerste plaats worden je persoonsgegevens gebruikt om je als klant beter te kunnen van dienst zijn. Op die manier kunnen we onze klanten gerichter informeren over promoties of laten deelnemen aan wedstrijden, kortingen toekennen aan trouwe klanten. Daarnaast kunnen wij je gegevens ook gebruiken voor direct marketing (“e-commerce”) of om profielen op te maken. Natuurlijk doen wij dit alleen maar binnen de regels ons opgelegd in de GDPR-wetgeving.

Indien je geen nieuwsbrieven of informatie over onze producten en diensten wilt ontvangen, kan je jezelf op elk moment, zonder motivatie uitschrijven. Je kan dit doen door ons een e-mail te sturen, door dit in je persoonlijke instellingen aan te geven of door onze klantendienst te contacteren. Je kan dit ook doen door in de reclame-e-mails te klikken op de uitschrijflink.

Je zal direct marketingcommunicaties ontvangen als je hiervoor je expliciete toestemming hebt gegeven. Zonder je expliciete toestemming zullen wij je als bestaande klant door middel van direct marketing enkel kunnen benaderen met producten of diensten die vergelijkbaar zijn met wat je in het verleden van ons kocht of waar je interesse erin toonde. Je gegevens gebruiken we ook voor statistische doeleinden en om onze diensten en producten te kunnen verbeteren. Wanneer we bijvoorbeeld merken dat bepaalde producten niet of minder worden verkocht, kunnen we nagaan waaraan dit ligt. Via een marktonderzoek of consumententesten kunnen we bijvoorbeeld trachten dit product te verbeteren. Je kan te allen tijde kosteloos uitschrijven op direct marketingcommunicaties.

Indien we zien dat een website of een bepaalde pagina daarvan een dalend aantal bezoekers kent, kunnen we nagaan waaraan dit ligt. Vervolgens kunnen we die website bijsturen en verbeteren zodat jij als klant gemakkelijker toegang krijgt tot de informatie die je zoekt.

3. Extra-Kaart en cookies

Op de klantenkaart (Extra-Kaart) van Renmans wordt bewust uw naam niet vermeld. Natuurlijk kunnen wij aan de hand van de Extra-Kaart, uw profiel als klant bepalen en ons aanbod aanpassen aan uw verwachtingen. Het niet vermelden van uw naam op de Extra-Kaart is een bewuste keuze en past in een discrete manier van werken met groot respect van het privéleven van onze klanten.

Meer informatie over het gebruik van cookies vind je via onderstaande link.
https://www.renmans.be/be_nl/cookies

Meer informatie over het gebruik van de klantenkaart (de Extra-Kaart) vind je via onderstaande link.
https://www.renmans.be/be_nl/algemenevoorwaarden

4. Beheer van de gegevensdatabanken

Alle persoonsgegevens worden beheerd door door de firma Brabhold, een onderneming binnen de Groep Renmans, verantwoordelijk voor klantenbeheer en informatica. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven binnen de entiteiten behorende tot de Groep Renmans. Binnen de Groep Renmans zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben. De persoonsgegevens worden enkel verwerkt binnen het doel van de verwerking.

5. Bewaartermijn

We zullen uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is bewaren. We zijn verplicht om informatie in overeenstemming met de wet te bewaren. Hoelang bepaalde soorten persoonsgegevens moeten worden bewaard kan ook door specifieke sectorenvereisten en praktijken bepaald zijn.

6. Overdracht aan derde partijen

Op geen enkel moment verkopen of verhuren we je gegevens aan ondernemingen of personen die geen deel uitmaken van de Groep Renmans. De Groep Renmans beschouwt je gegevens als vertrouwelijke informatie.
Wij doen wel regelmatig beroep op externe verwerkers. Dit houdt onder meer in dat we voor bepaalde taken of onderzoeken tijdelijk gegevens doorgeven aan derden als wij daar zelf de middelen niet voor hebben. Indien we dat doen, zullen we er altijd op toezien dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. We leggen dit ook steeds contractueel vast met deze verwerkers. Zo zal deze verwerker je gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten je gegevens gewist worden van zodra die verwerker de opdracht heeft voltooid.

7. Hoe kan je je gegevens inkijken, verbeteren of laten verwijderen?

U heeft het recht om aan Renmans te vragen of uw gegevens door Renmans zijn verwerkt. Om dit recht te doen gelden, dient u de vraag formeel te stellen en duidelijk te specificeren wat u wil weten, rechtzetten of wissen. 

Als uw gegevens inderdaad zijn verwerkt, dan kan u ook vrije toegang vragen tot de persoonsgegevens in ons bezit en vragen om de redenen van de verwerking en de periode waarin wij de informatie opslaan en verwerken. U kan ook om de rechtzetting of het wissen van uw gegevens vragen, u verzetten tegen hun gebruik, hun gebruik beperken en uw persoonsgegevens in ons bezit ontvangen. 
Renmans zal zo snel mogelijk aan uw vraag voldoen en u hierover informeren.

8. Uw persoonsgegevens buiten Europa

Renmans zal uw persoonsgegevens niet buiten Europa doorgeven, tenzij er wettelijke verplichtingen zijn om dit alsnog te doen.

9. Hoe kan u ons bereiken?

Voor vragen over deze Privacy verklaring, uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens of de verwerking van de gegevens door Renmans in, kan u contact met ons opnemen via het online contactformulier: https://www.renmans.be/be_nl/contacteer-ons
Of via een schrijven naar onderstaand adres:
Groep Renmans
Place de Saint – Symphoriën 2
7030 Saint -Symphoriën

Om contact op te nemen met de toezichthoudende nationale autoriteit, kan u hier terecht:
Gegevensbeschermingsauthoriteit
Persstraat 35
1000 Brussel (België)
T. : + 32 (0)2 274 48 00
F. : +32 (0)2 274 48 35
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact