Veiligheid & Privacy

Waar kan ik een inbreuk zoals bepaald in de klokkenluiderswetgeving melden?

Als je een inbreuk op de wetgeving zoals bepaald in de klokkenluiderswetgeving of mogelijk wangedrag wilt aankaarten stuur een mail naar alert@renmans.be of via ons gratis nummer 0800/90002.