• Gefligel zoossiss

  • Wierschtercher aus purem Kalleffleesch

  • Zoossiss Chipolata

    Mindestens zweemol am Dag jee no äram Bedierfnes fabrizéiert OU Sortiment wéi der wëllt.

  • Zoossiss Schwein

    Mat frëschem Gehacktes, gewierzt.

  • Zoossiss Schwein/Rand

    Zoossiss, mat frëschem Gehacktes, gewierzt.

Text