• Gefligel zoossiss

 • Wierschtercher aus purem Kalleffleesch

 • Zoossiss Baueren

  Mat frëschem Gehacktes, gewierzt.

 • Zoossiss Chipolata

  Mindestens zweemol am Dag jee no äram Bedierfnes fabrizéiert OU Sortiment wéi der wëllt.

 • Zoossiss Schwein

  Mat frëschem Gehacktes, gewierzt.

 • Zoossiss Schwein/Rand

  Zoossiss, mat frëschem Gehacktes, gewierzt.

Text