Henri Renmans is de zoon van een zelfstandig beenhouwer. Na zijn leercontract en een periode waarin hij ervaring opdoet als atelierchef en hoofd van een slagersafdeling, richt hij in 1964 de eerste beenhouwerij op binnen een groot distributiebedrijf. Hij verlaat dit bedrijf na 13 jaar dienst, op het ogenblik dat hij verantwoordelijk is voor de beenhouwerijen en de versafdeling van deze grote onderneming.

Begin 1978, begint hij voor eigen rekening te werken en opent samen met zijn echtgenote Nicole Albert, verschillende beenhouwerijen, waarvan één nabij Aldi.

Wanneer in 1984, de uitbreiding met Aldi een feit wordt, associeert hij zich met Richard Bovy.  

In 1993 sluiten de zonen van Henri Renmans en Nicole Albert aan bij het bedrijf, Rik Renmans en Nico Renmans.

In 2006 voegt ook de zoon van Richard Bovy, Jeoffrey Bovy, zich bij de ploeg.

Tot op de dag van vandaag is Renmans nog altijd voor 100 % een familiale onderneming.

Waar staan we nu ?

In 1980, wordt in België de eerste beenhouwerij bij Aldi geopend. In 1983 start de uitbreiding in België met de opening van een tweede beenhouwerij bij Aldi.

Na een snelle groei in België, opent het bedrijf in 1989 haar eerste verkooppunt in Frankrijk, onder de naam « Henri Boucher », nog steeds bij Aldi. In 1992 volgt Luxemburg.

In 2018, telt het bedrijf 406 beenhouwerijen, bijna allemaal nabij Aldi. België telt 304 beenhouwerijen, het Groothertogdom Luxemburg 11. In Frankrijk zijn er 91 beenhouwerijen.