Respectful Liferenmans logo

 

 

Persbericht                                  

Dworp, 11 november 2016

 

 

Renmans weerlegt de aantijgingen van Gaia over paardenvlees en dierenwelzijn

 

Het paardenvlees van Renmans dat afkomstig is uit Argentinië voldoet aan verschillende strenge eisen aangaande dierenwelzijn.


Onze leveranciers nemen respect voor het dierenwelzijn op in hun lastenboeken. Deze voorwaarden worden opgevolgd en onafhankelijk geauditeerd ter plaatse in de slachterijen. Dit komt nog bovenop de officiële controles in Argentinië door de Europese overheidsdiensten voor inrichtingen die hun producten wensen af te zetten op de Europese markt. Dierenwelzijn is hier onlosmakelijk een onderdeel van.

Bovendien zijn  de slachterijen die leveren aan onze beenhouwerijen lid van het project www.respectfullife.org.

Respectful Life is een uniek project dat specifiek voor paardenvlees werd opgericht. Het biedt garanties op basis van objectieve informatie over het dierenwelzijn op basis van wetenschappelijk onderzoek en is transparant aangezien de besluiten op de website publiek worden gemaakt. Daarenboven is het project niet beperkt tot het vaststellen van het niveau van dierenwelzijn, maar het draagt in zich ook een garantie dat het dierenwelzijn permanent verbetert.

Respectful Life is een gezamenlijk initiatief van FEBEV (de Federatie van het Belgisch Vlees) en de KU Leuven (Katholieke Universiteit Leuven). Het dierenwelzijn wordt ter plaatse, door onafhankelijke Belgische universitaire onderzoekers, vastgesteld. De vaststellingen w orden gedaan op een wetenschappelijke onderbouwde manier met moderne apparatuur en ervaren onderzoekers. Er worden tevens aanbevelingen voor eventuele verbeteringen gemaakt en uitgevoerd. Momenteel is er bijvoorbeeld nog een onderzoeksploeg ter plaatse in Argentinië om de nodige controles uit te voeren op het dierenwelzijn in analogie met het bezoek dat vorig jaar in november plaats vond en de verbeteringen op te volgen en te evalueren.

 

Hieronder alvast het eindbesluit van het eerste onderzoek. 

 eerste onderzoek

 KUL