ONZE STERKE PUNTEN

Bij Renmans zijn wij ervan overtuigd dat het belang dat wij aan de tevredenheid van onze klanten schenken mogelijk gemaakt wordt door de tevredenheid van onze medewerkers !

Onze medewerkers zijn trots op hun beroep en hun bedrijf.  En wij zijn trots op hen, want het is dankzij hen dat Renmans vandaag tot de beste beenhouwers van België behoort.  

Respect 

  • Respect voor uw welzijn. Uit bekommernis voor uw welzijn, schenken wij bijzonder veel aandacht aan stress en aan een goede werksfeer. Wij waren één van de eerste Belgische bedrijven die in 2002 onder al zijn medewerkers een enquête hield over het welzijn op het werk. Wij hebben dit opnieuw gedaan in 2010.
  • Respect voor uw privéleven.  Om u een evenwicht te bieden tussen uw beroepsleven en uw privéleven, wordt er bij ons niet gewerkt op zondag en zijn er geen late openingsuren. U krijgt uw uurrooster vier weken op voorhand en de flexibiliteit die van u verwacht wordt in drukke periodes is volledig legaal en goed omkaderd. 
  • Respect voor uw  aanwerving.  Vergeleken met andere bedrijven in de sector, zijn er bij ons zeer weinig precaire
    contracten : Wij geven in de mate van het mogelijke voorkeur aan contracten van onbepaalde duur en beperken het aantal deeltijdse contracten tot een minimum.  

Beroepsevolutie 

Wij openen ieder jaar verschillende verkooppunten, wat onze medewerkers de kans geeft te evolueren door nieuwe uitdagingen aan te nemen in een nieuwe beenhouwerij. 

Wij geven steeds de voorkeur aan interne promoties : Nagenoeg al onze kaderleden zijn bij ons begonnen als leerjongen of beenhouwer en hebben de kans gekregen samen met de firma te evolueren.  

Voordelen 

Toetreden tot een groep in volle ontplooiing, als de onze, biedt u werkzekerheid.  Naast deze werkzekerheid trachten wij onze medewerkers ook zo goed mogelijk te vergoeden voor hun arbeid.  Zij krijgen bij een aantrekkelijk loon ook maaltijdcheques en reductie op de aankopen die zij uitvoeren in hun verkooppunt.  

Onze kaderleden genieten bovendien zowel van een systeem van interesseringen, gebonden aan de resultaten van hun filiaal, als van een hospitalisatie- en invaliditeitsverzekering. 

Vorming 

Voortgezette opleiding en peterschap.

Doorheen uw ganse loopbaan bij Renmans zal u de nodige opleidingen krijgen die u in staat stellen uw werk uit te voeren met respect voor de normen van het bedrijf.  Van bij uw eerste werkdag zal een ervaren collega uw peterschap op zich nemen en u helpen u zo snel mogelijk te ontplooien binnen uw nieuwe werkomgeving. 

ESF logo

 

De opleidingen van onze medewerkers worden gedeeltelijk ondersteund door het ESF.

 

Leerjongeren

Ieder jaar vormen wij tientallen jongeren tot beenhouwer of verkoopster. U vindt meer informatie onder de rubriek leercontract.